Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 06.12.2018 tarihinde kabul edilen “Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun” ile getirilen ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 5/A maddesine eklenen ticari davalarda arabuluculuk dava şartı, 19.12.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlarak 01.01.2019 tarihi itibarı ile uygulanmaya başlamıştır.

Buna göre, TTK madde 4 ve diğer kanunlarda belirtilen ticari davalardan, konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri hakkında dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır. Başka bir deyişle, anılan madde kapsamında ticari dava olarak sayılan ve arabuluculuk dava şartına tabi olan davaları açmadan önce, arabulucuya başvurulması zorunlu hale gelmiştir.