Evlilik Sözleşmesi Nedir?

Halk arasında evlilik sözleşmesi olarak bilinen mal rejimi sözleşmesi ile eşler evlilik içerisinde edinilen malların statüsünü ve aidiyetliklerini belirleyebilmekte, aile birliğine ait malvarlığının yönetimini ve tasarrufunu kanuni sınırlar içerisinde özgürce düzenleyebilmektedir.
Ülkemizde yaygın uygulama alanı bulamamış olsa da evlilik sözleşmesi, aile hukukundan kaynaklanabilecek problemleri önceden görebilmek, doğan uyuşmazlıkları kolayca çözmek açısından oldukça işlevseldir.

Mal Rejimi Sözleşmesi Nasıl Yapılır? 

Türk Medeni Kanununa göre mal rejimi sözleşmesinin noterde hazırlanması gerekmektedir.  Ne var ki çiftlerin notere gitmeden önce bir uzman avukat yardımı alarak taslak bir sözleşme hazırlamaları daha doğru olacaktır. Zira her sözleşme kendine münhasırdır. Çiftler evliliklerini ve ortak hayatlarını göz önünde bulundurarak sözleşmelerine kendilerine has şartlar koymalı, detaylı düzenlemeler yapmalıdır. Aksi halde noterlerde hazır bulundurulan matbu mal rejimi sözleşmesi kullanılacaktır.  
Sözleşme noterde düzenlenme veya onaylama şeklinde yapılabilmektedir.
Taraflar ayrıca evlenme başvurusu sırasında da hangi mal rejimini seçtiklerini yazılı olarak bildirebilirler.
Düzenleme şeklinde mal rejimi sözleşmesi, nişanlıların veya eşlerin notere başvurmaları üzerine yapılmaktadır.
Düzenleme şeklinde mal rejimi sözleşmesi herhangi bir noterde yapılabilir. Bir diğer ifade ile eşler yalnız yerleşim yerlerinde bulunan notere başvurmak zorunda değildir.
Onaylama şeklinde mal rejimi sözleşmesi ise eşler veya nişanlılar tarafından düzenlenerek herhangi bir noterde onaylatılma şeklinde olmaktadır.
Ayrıca eşler veya nişanlılar, belediye başkanlığına, belediye memuruna, muhtara, konsolosluklara, il nüfus ve vatandaşlık müdürlüklerine ve ilgili dış temsilciliklere yapacakları yazılı beyanla da hangi mal rejimini seçtiklerini bildirebilirler.

Mal Rejimi Sözleşmesini Kimler Yapabilir?

Mal rejimi sözleşmesi yapmak, şahsa sıkı sıkıya bağlı haklardan olduğu için bizzat eşler tarafından yapılmalıdır.
Ayırt etme gücüne sahip küçükler ile kısıtlılar sözleşme yaparken yasal temsilcilerinin rızasını almak zorundadır. Ayrıca yasal temsilcilerin de sözleşmeyi imzalaması gerekir.

Mal Rejimi Sözleşmesi Ne Zaman Yapılır?

Mal rejimi sözleşmesi evlenme töreninden önce yapılabileceği gibi, evlenmeden sonra/evliliğin devamı süresince de yapılabilir.

Mal rejimi sözleşmesi evlenmeden önce yani nişanlılık döneminde yapılabilmektedir. Ancak belirtmek gerekir ki nişanlılık döneminde yapılan evlilik sözleşmesinin hukuken geçerli bir sonuç doğurmayacağı yönünde bazı Yargıtay kararları vardır.

Nişanlılık döneminde yapılan evlilik sözleşmesi, nişanlıların evlenmesi ile hukuken geçerli hale gelir.

Nişanın evlilik haricinde başka bir sebeple bozulması halinde ise nişanlılık döneminde yapılan sözleşmeninherhangi bir geçerliliği olmayacaktır.

Evlenmeden sonra yapılan mal rejimi sözleşmesi yapıldığı tarih itibarı ile geçerli olacağından, sözleşme tarihine kadar olan sürede yasal mal rejimi uygulanır. 

Mal Rejimi Sözleşmesinin İçeriği Nasıl Olur?

Mal rejimi sözleşmesinin kapsamında kural olarak eşlerin evlilik öncesi ve sonrası edindikleri mallar üzerindeki hak ve yükümlülükleri ile evlilik sona erdiğindeki paylaşıma yönelik kurallar yer alır.
Mal rejimi sözleşmesinin kapsamında kural olarak yer alabilecek düzenlemelere örnek olarak;
 • Kişisel mal yaratma,
 • Değer artış payı alımı,
 • Aile konutunun kullanımı,
 • Birliğin giderlerine katılma,
 • Artık değere katılma,
 • Faiz ve güvence gibi hususlar gösterilebilir.
Mal rejimi sözleşmesinin kapsamında kural olarak yer alamayacak hususlar ise,
 • Velayet, çocukla kişisel ilişki, nafakalar, tazminat gibi boşanmanın ferileri ile
 • Edinilmiş mal statüsü yaratma gibi konulardır.
Boşanma ve ayrılığın feri sonuçlarına ilişkin anlaşmalar ancak hâkim tarafından onaylandığı takdirde geçerlilik kazanmaktadır.
Her eş yasal sınırlar içerisinde kişisel mallar ile edinilmiş mallarını yönetme, bunlardan yararlanma ve bunlar üzerinde tasarrufta bulunma hakkına sahiptir. Aksine anlaşma olmadıkça, eşlerden biri diğerinin rızası olmadan paylı mülkiyet konusu maldaki payı üzerinde tasarrufta bulunamamaktadır. Ancak eşler, mal rejimi sözleşmesi ile eşlerden birinin diğerinin rızası bulunmadan paylı mülkiyet konusu maldaki payı üzerinde tasarrufta bulunabileceğini aralarında kararlaştırabilirler.
Mal rejimi sözleşmesi ile kişisel mal statüsü de yaratılabilmektedir. Örneğin eşlerden, mal rejimi sözleşmesi ile kişisel malların gelirlerinin de kişisel mal sayılmasını kararlaştırabilirler.

Mal Rejimi Sözleşmesi Nasıl İptal Edilir?

Mal rejimi sözleşmesi;
 • İradeyi sakatlayan sebeplerle,
 • Muvazaa sebebiyle veya,
 • Kanunda gösterilen şekil ve içerik şartlarına uyulmaması sebebiyle iptal ettirilebilir.
Mal rejimi sözleşmesinin iptaline yönelik istemler aksi kararlar olmakla beraber kanımızca aile mahkemesinde incelenmelidir.
Boşanma Hukuku hakkında daha fazla bilgi için bizimle aşağıdaki numaralardan iletişime geçebilirsiniz. 
İletişim: 0 (312) 437 57 47 

              0 (505) 391 07 06