KRİPTO PARALAR VE MAL PAYLAŞIMI SORUNLARI

KRİPTO PARALAR VE MAL PAYLAŞIMI SORUNLARIİnternet ve blockchain teknolojisinin gelişimi ile gayrinakdi ödeme araçlarının yerini elektronik v [...]

İŞTİRAK NAFAKASI

İŞTİRAK NAFAKASIMedeni Kanun’un 185.maddesinin f.2 hükmüne göre eşler, aile birliğinin mutluluğunu elbirliğiyle sağlamak ve çocukların bakım [...]

NİŞAN HEDİYELERİNİN GERİ VERİLMESİ

NİŞAN HEDİYELERİNİN GERİ VERİLMESİMedeni Kanun’un 122. maddesi “Nişanlılık evlenme dışındaki bir sebeple sona ererse, nişanlıların birbirler [...]

KONUT DOKUNULMAZLIĞININ İHLALİ SUÇU

KONUT DOKUNULMAZLIĞININ İHLALİ SUÇUTCK 116Madde 116(1) Bir kimsenin konutuna, konutunun eklentilerine rızasına aykırı olarak giren veya rıza [...]

HAVAYOLU PİLOTLARININ CEZAİ SORUMLULUĞU

HAVAYOLU PİLOTLARININ CEZAİ SORUMLULUĞUGENEL OLARAKTürk Hukukunda hava pilotlarının cezai sorumluluğuna ilişkin düzenlemeler başta 5237 sayı [...]

Evlilik Sözleşmesi Nedir?

Evlilik Sözleşmesi Nedir?Halk arasında evlilik sözleşmesi olarak bilinen mal rejimi sözleşmesi ile eşler evlilik içerisinde edinilen malları [...]

Boşanma Davamı Avukatla Açmam Gerekli Mi?

Boşanma Davamı Avukatla Açmam Gerekli Mi?Boşanma davası, yasal şartlarını taşıyan, hukuken geçerli olarak kurulmuş bir evliliğin mahkeme kar [...]

Boşanma Hukukunda Nafakalar

BOŞANMA HUKUKUNDA NAFAKALARGünümüzde nafakanın miktarı, şartları, hangi durumlarda talep edilebileceği, hangi durumlarda azaltılıp artırılab [...]

SOYBAĞININ REDDİ DAVASI

SOYBAĞININ REDDİ DAVASISoybağının reddi davası, babalık karinesinin çürütülmesini ve böylece çocuk ile baba arasındaki soybağının ortadan ka [...]

TERK NEDENİYLE BOŞANMA DAVASI

TERK NEDENİYLE BOŞANMA DAVASIMedeni Kanun’a göre, mevcut bir evlilik ya kendiliğinden sona erer ya da mahkeme kararıyla sona erdirilir. Evli [...]

Eczacıların Tazminat Sorumluluğu

ECZACILARIN TAZMİNAT SORUMLULUĞUEczacılık, ilacın üretiminden hastaya ulaştırılmasına kadar her aşamada faaliyette bulunan bir meslektir. Bu [...]

Vergi Mükellefinin Reddi Miras Hakkı

VERGİ MÜKELLEFİNİN REDDİ MİRAS HAKKIHukuki ve ekonomik durumunu daha kötü hale getirebilecek, vergisel yükü getirisinden daha fazla olacak b [...]

Velayet Hakkı ve Velayet Davası

Velayet Hakkı ve Velayet DavasıAnne ve babalar, reşit olmayan çocukları üzerinde velayet hakkı ismi verilen bir hakka sahiptir.Çocuğa ilişki [...]

Ceza Hukukunda Uzlaşma

CEZA HUKUKUNDA UZLAŞMA NEDİR?Onarıcı ceza adalet sisteminin son zamanlarda suç mağdurlarının yararlarını korumak adına giderek güçlendiği gö [...]

Önalım (Şufa) Hakkı ve Önalım Davaları

Önalım (Şufa) Hakkı ve Önalım DavalarıTANIMYargıtay 14. Hukuk Dairesi’nin, 2.10.2014 tarih ve 2014/9317 E., 2014/10866 K. sayılı ilamına gör [...]

ANLAŞMALI BOŞANMA

ANLAŞMALI BOŞANMAAnlaşmalı boşanma, genel ve mutlak bir boşanma sebebidir.Genel hatları ile boşanma davasınınnasıl açılabileceğini öğrenmek [...]

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma Davası Nasıl Açılır?Boşanma, yasal şartları taşıyan bir evliliğin sona erdirilmesi olarak tanımlanabilir. Toplumun en temel yapısı o [...]