SOYBAĞININ REDDİ DAVASI 

Soybağının reddi davası, babalık karinesinin çürütülmesini ve böylece çocuk ile baba arasındaki soybağının ortadan kaldırılmasını ifade eder. 
Bilindiği üzere çocuk ve ana arasındaki soybağı doğum ile kendiliğinden kurulur. Çocuk ve baba arasındaki soybağı ise doğumla kendiliğinden kurulmaz. Doğum ile çocuk ve baba arasındaki soybağı ilişkisinin hukuken var kabul edilir. 
Soybağının reddi davası dışında çocuk ile baba arasında kurulan soybağının ortadan kaldırılması mümkün değildir. 
Uygulamada nüfus kaydının düzeltilmesi davası ile soybağının reddi davasının birbirleri ile karıştırıldığı gözlemlenmektedir. Soybağının reddi davası dışında bir dava ile örneğin tespit ya da nüfus kaydının düzeltilmesi gibi bir dava ile çocukla koca arasında kurulan soybağı ortadan kaldırılamamaktadır.
Bu nedenle çocuğun kendinden olmadığını düşünen baba, soybağının reddi davası açmalıdır.

SOYBAĞININ REDDİ DAVASINI KİMLER AÇABİLİR?

Soybağının reddi davası öncelikle çocuğun kendinden olmadığını düşünen baba tarafından açılmaktadır. 
Yine babası arasındaki soybağından şüphe duyuyorsa çocuğun da dava açma hakkı vardır. Çocuğun açacağı dava hem babaya hem de anaya karşı açılmalıdır. 
Ayrıca  kocanın dava açma süresinin geçmesinden önce ölmesi veya gaipliğine karar verilmesi yahut da ayırt etme gücünü sürekli olarak kaybetmesi halinde dava hakkı, çocukla birlikte, kocanın anasına ve babasına da tanınmıştır. 
Bunların dışında baba olduğunu iddia eden kişi de soy bağının redddi davasını açabilmektedir. 

SOYBAĞININ REDDİ DAVASI HANGİ MAHKEMEDE AÇILIR?

Soybağının reddi davası davacı veya davalı taraflardan herhangi birinin yerleşim yerinde veya çocuğun doğduğu yerleşim yerindeki aile mahkemesinde açılmalıdır.

SOYBAĞININ REDDİ DAVASI NE ZAMAN AÇILABİLİR? 

Soybağının reddi davasında dava açma süreleri büyük önem taşımaktadır. Kanunda belirtilen sürelerin kaçırılması ciddi sonuçların doğmasına sebep olmaktadır. Nitekim sürenin kaçırılması, soybağı reddedilmek istenen çocuğun davacı kocanın nüfusunda kalması, onun mirasçı sıfatını sürdürmesi demektedir.
Koca, davayı, doğumu ve baba olmadığını veya ananın gebe kaldığı sırada başka bir erkek ile cinsel ilişkide bulunduğunu öğrendiği tarihten başlayarak bir yıl içinde açmak zorundadır.
Çocuk ise ergin olduğu tarihten başlayarak en geç bir yıl içinde dava açmak zorundadır.
Gecikme haklı bir sebebe dayanıyorsa, bir yıllık süre haklı sebebin ortadan kalktığı tarihte işlemeye başlamaktadır. 
Mal paylaşımı davaları hakkında detaylı bilgi almak için bizimle buradan iletişime geçebilirsiniz.

Sağlıklı günler dileriz. 

#aile hukuku #ankara avukat #boşanma avukatı